3D skrivare för produktion erbjuder otroliga möjligheter och kommer inte bara att förändra det sätt vi tar produkter till marknaden, utan även hur vi designar och producerar många föremål. Det största segmentet inom 3D skrivare kommer att vara produktion av mindre serier. Just nu är framställning av prototyper vanligast, men additiv tillverkning (AM, additive manufacturing) av produkter är på stark frammarsch.

Försäljning av 3D-skrivare för metall har ökat de senaste åren

Idag sker den största utvecklingen kring 3D skrivare för produktion inom metall, men även inom andra tekniker som SLS där starka nylonbaserade material kan produceras. Materialen kan även vara förstärkta med aluminium eller glasfibrer.

SLA är en annan teknik där hög precision krävs. Idag tillverkas redan 90% av alla individanpassade hörapparater med hjälp av SLA teknik.

3D-skrivare för produktion säljs mer och mer

Inom flygindustrin finns många bra exempel på hur AM-tekniken redan tillämpas. General Electric producerar idag ett nyutvecklat insprutningsmunstycke till deras nya ”LEAP engine” i 3D-skrivare för metall. GE Aviation gick, tack vare AM-teknik, från 50 ihopmonterade detaljer till endast en produkt som produceras med DMS-teknik. Produktionstrenden kommer från en låg nivå men har under de senaste 12 åren stigit exponentiellt.