3D Center, ett center av ledande expertis inom additiv tillverkning. Vi är engagerade, dedikerade och entusiastiska. Ett 3D Center där en bättre framtid skapas med passion, glöd och genuint intressse för additiv tillverkning.

Beställ industriella
3D utskrifter

Effektiv
efterbearbetning

AM Printservice

Beställ prototyper eller produktions serier. En styck eller stora volymer. Online verktyg för snabb och smidig offert. Vi producerar 3D utskrifter med HP Jet Fusion, och efterbearbetar med AM Efficiency.

AM Efficiency

Vi har egenutvecklad utrustning för rengöring och infärgning vid AM produktion.

Vi kan råda hela vägen

Oberoende &
självförsörjande

AM ger så enorma möjligheter att vi inte längre kan låta oss begränsas av återförsäljaravtal. Idag ställer vi oss istället till förfogande som inköpskonsult av AM utrustning. Främst med fokus kring större system. Vi kan råda hela vägen.

Vi följer passionerat utvecklingen

Kunskap &
erfarenhet

Vi har varit återförsäljare av en stor mängd hårdvaruleverantörer inom olika 3D-tekniker och därmed byggt upp en enorm källa till kunskap om branschen.

Globalt kontaktnät

Stort
kontaktnät

Vi har ett stort kontaktnät av alla typer av leverantörer inom AM. Främst i Europa men även USA och Asien. Dessa kommer väl tillhands vid olika uppdrag.

Viktig faktor vid produktion

Design
för AM

Samtliga produkter och komponenter vi utvecklar designas för produktion med AM. Vi hjälper gärna till att utveckla era med de fördelar AM har.

Våra
Affärsområden

Vi har efter många år i branschen fått bred kunskap och erfarenhet kring de flesta tekniker inom additive manufacturing (AM).

AM Invest

Som tidigare återförsäljare av en stor mängd leverantörer inom AM besitter vi idag stor kunskap. Vi kan fungera som oberoende expertis inom additiv tillverkning.

Vi har över 10 års erfarenhet i branchen och vill vara till hjälp vid framtagning av underlag för upphandling. Vi kan även informerar, råda och förhandla.

AM Development

Allt kan bli bättre, mer effektivt, med miljövänligt och mer kostnadseffektivt. AM ger nya enorma möjligheter vid produktutveckling. Geometrier som tidigare var omöjligt att tillverka är idag fullt möjligt med AM.

Har du en produktidé, befintlig produkt med utvecklingsbehov eller nyfiken på om vi kan effektivisera er produkt eller komponent?

AM Design

DfAM (Design for Additive Manufacturing). Att designa för den produktionsmetod man avser nyttja har alltid varit viktigt. Men vid produktion är det inte bara viktigt utan helt avgörande och en grundfaktor för att dra fördelarna som AM kan ge. Det är även så att man absolut måste designa för just den typ av 3D teknik man avser använda. Här kan vi hjälpa till med design, Cad och prototypframställning.

Har du frågor eller funderingar?
Kontakta oss!

12 + 11 =

Vill ni istället skicka ett mail till oss, skicka till info@3dcenter.se.