AM Printservice

Prototyp och produktion -online.

AM Printservice är en servicebyrå med lång erfarenhet inom additiv tillverkning. Konceptet bygger på en online-plattform för att öka tillgängligheten lokalt på industriella 3D-utskrifter och främja tillgängligheten av additiv tillverkning. Med marknadsledande tillverkningsteknik och hög kompetens kan de leverera enstaka eller så många artiklar du önskar.

Besök amprintservice.com för mer information.