Vad är Multi Jet Fusion?

Vad är Multi Jet Fusion?

Översikt/summering Multi Jet Fusion är en teknik för 3D-utskrift uppfunnen av HP. Det är den mest kostnadseffektiva 3D-skrivartekniken hittills för produktion av slutprodukter och prototyper med additiv tillverkning. Tekniken är utvecklad för produktion av hållbara,...