Det finns väldigt många olika sätt att producera 3D-utskrifter på och det kan vara svårt att välja rätt väg när man ska köpa skrivare för första gången eller när man ska uppgradera sin utrustning.

Alla tekniker har sina för och nackdelar. Vi har försökt bringa lite ordning i detta genom att ta upp de mest relevanta aspekterna och sedan jämföra teknikerna med varandra. Det är som vanligt en fråga om prioriteringar. Man kan tyvärr inte få allt. Här ser du resultatet.

Utvärderade 3d-tekniker

Vi har tagit upp följande tekniker:

SLA: Lämpar sig främst för prototyper där karv på ytfinnish är hög

FDM: En mångsidig teknik med stort urval på både maskin utrustning och material. Utrustning finns från några tusenlappar till miljoner. Är främst lämpat vid behov av fåtal produkter

SLS och MJF: Lämpade för produktion av prototyper och produkter i högre antal, finns exempel där teknikerna kan motiveras framför traditionella produktionstekniker i seriestolekar upp över 100000 st/år.

De viktigaste aspekterna

För att göra en så heltäckande jämförelse som möjligt har vi tittat på de aspekter som är dominerande när man skall välja teknik för 3D-utskrifter.

Hållfasthet och styrka

Bedömningen är här gjord utifrån de vanligaste använda materialen från respektive teknik. Inom vissa tekniker som tex FDM finns ett stort urval på material där vissa har mycket goda egenskaper medans de mer vanligt förekommande har lägre hållfasthets egenskaper. Med FDM tekniken varierar även hållfastheten mycket i X,Y och Z led. Medans MJF och SLS har mer likvärdiga egenskaper oberoende av placering och riktning.

Hög upplösning/fina ytor

SLA är den i särklass bästa tekniken om man har krav på hög ytfinish, kan jämföras med formsprutade produkter.

Hög produktionskapacitet

Tack vare den separata materialhanterings stationen och “Fast cooling” funktionen i kombination med byggvagn system är HP Jet Fusion den klart mest produktiva och kostnadseffektiva tekniken inom additiv tillverkning.

Enkel efterbearbetning

SLS och HP Jet Fusion har enkel efterbearbetning tack vare att teknikerna inte kräver stödmaterial. Medans FDM och SLA kräver stödmaterial som manuellt måste tas bort antingen mekaniskt eller genom att lösas upp med kemikalier.

Låg produktionskostnad

Material kostnaden återspeglar största delen av produktionskostnaden, men även produktions hastigheten spelar stor roll, därför placerar sig HP Jet Fusion i topp, medans SLA som främst är en prototyp metod lägre ner på skalan.

Byggstorlek

Många tekniker har stor spridning gällande utbud på storlek. Prislappen på utrustning är starkt länkad till byggstorlek.

Boka workshop!

Om du vill ha mer rådgivning kring val av 3D-teknik kan vi varmt rekommendera 3D Centers kostnadsfria workshop om additiv tillverkning.