Vi gör en uppgradering på vår maskin från 3D Platform!

 Att vara flexibel i er produktion, att snabbt och enkelt växla mellan en visuellt finnare yta till en större utskrift snabbare är viktigt. Grunden som vi bygger vidare på är en Workbench 200 Classic, läs mer om den här. Som standard sitter det två stycken Volcano extruders som vi har uppgraderat till en HFA (High Flow Air Cooled) extruder från 3D Platform som har en kapacitet att leverera det dubbla flödet på material. (Den vänstra på bilden)

Nu tar vi ytterligare ett steg för att vara ännu mer flexibel. Vi har uppgraderat är den högra (se bild) till en HFE 300 (High Flow Extruder) även den från 3D Platform. Med HFE 300 kan man göra en dubblering till utav flödet på material.

Den minsta nozzlen som du kan använda är 1 mm och den största är 2,4 mm och har ett max materialflöde på 70 mm3/s. En annan stor skillnad är kylningen HFE 300 behöver vattenkylning för att klara av den mängd material som den har kapacitet till att leverera per sekund.