Om oss

3D Center

Ett center av ledande expertis inom additiv tillverkning. Vi är engagerade, dedikerade och entusiastiska. Ett 3D Center där en bättre framtid skapas med passion, glöd och genuint intresse för additiv tillverkning.

Många år i branschen har gett oss en bred kunskap och erfaraenhet kring de flesta tekniker inom AM (additive manufacturing).

Vi står för oberoende expertis inom additiv tillverkning. Vårt motto är att ifrågasätta allt, alla produkter och komponenter kan göras bättre. Dessutom är vi trötta på oseriösa storbolagsfasoner.

Vilka värden kan vi tillföra inom AM?

Oberoende och självförsörjande

AM ger så enorma möjligheter att vi inte längre kan låta oss begränsas av ÅF-avtal. Dessutom innerligt trött på storbolagsfasoner.

Idag är vi helt oberoende! Men under nästan 10 år har vi agerat som Återförsäljare av HP Jet Fusion, 3D Systems, Roboze, Kodak, Prodways Mfl. Detta har gett oss en stor inblick och kunskap kring pris och affärsmodell. Idag ställer vi oss istället till förfogande som inköpskonsult av AM utrustning. Främst med fokus kring större system. Vi kan råda hela vägen. Även goda prisförhandlings möjligheter.

Kontakta oss för värdefull grund info om ni går i investerings planer. Vidare ger vi gärna offert på upplägg.

Kunskap och erfarenhet

Sedan 2012 har vi passionerat följt utvecklingen inom både metall och polymer 3D-skrivare. Inte bar på håll utan praktiserat de flesta de flesta tekniker fysiskt. Många av dom under flera års tid. Allt från direkt metall sintring till enklaste FDM maskin. Men med fokus på industriella applikationer och utrustning i det tyngre segmentet.

Vi har varit återförsäljare av en stor mängd hårdvaruleverantörer inom olika 3D-tekniker och därmed byggt upp en enorm källa till kunskap om branschen.

 

Kontaktnät

Vi har ett stort kontaktnät av alla typer av leverantörer inom AM. Främst i Europa men även USA och Asien. Kommer ofta tillhands vid olika uppdrag.

 

DfAM

Design För AM (ofta förkortat DfAM) är en ytterst viktig faktor vid produktion med Additiv tillverkning! Är en produkt inte designad för AM så faller oftast både kostnadskalkyler och fördelar.

Inte bara design för AM, utan även mer specifik design beroende på vilken 3D Skrivarteknik som ska användas. Många tekniker kräver supportstrukturer som ibland kan inskränka på designmöjligheter. Men vid metall kan stödstrukturer fungera som värmedistribuering för bättre utskrifter. Vid polymerpulver-baserade tekniker som SLS och MJF behövs inte någon support vilket ökar designmöjligheterna markant.

Samtliga produkter och komponenter vi utvecklar designas för produktion med AM. Vi hjälper gärna till att utveckla era med de fördelar AM har.

 

Våra
Affärsområden

AM Invest

Som tidigare återförsäljare av en stor mängd leverantörer inom AM besitter vi idag stor kunskap. Vi kan fungera som oberoende expertis inom additiv tillverkning.

Vi har över 10 års erfarenhet i branchen och vill vara till hjälp vid framtagning av underlag för upphandling. Vi kan även informerar, råda och förhandla.

AM Development

Allt kan bli bättre, mer effektivt, med miljövänligt och mer kostnadseffektivt. AM ger nya enorma möjligheter vid produktutveckling. Geometrier som tidigare var omöjligt att tillverka är idag fullt möjligt med AM.

DfAM (Design för AM) är en nyckelfaktor. Digital produktion och digitalt lager ger helt nya möjligheter. Am möjliggör lokalproduktion och skalbarhet.

Har du en produktidé, befintlig produkt med utvecklingsbehov eller nyfiken på om vi kan effektivisera er produkt eller komponent?

 

AM Design

DfAM (Design for Additive Manufacturing). Att designa för den produktionsmetod man avser nyttja har alltid varit viktigt. Men vid produktion är det inte bara viktigt utan helt avgörande och en grundfaktor för att dra fördelarna som AM kan ge. Det är även så att man absolut måste designa för just den typ av 3D teknik man avser använda. Här kan vi hjälpa till med design, Cad och prototypframställning.

Vad vi gör

Har du en produktidé, befintlig produkt med utvecklingsbehov eller nyfiken på om vi kan effektivisera er produkt eller komponent?

Vi hjälper till med CAD-ritning med design för AM.

Vi producerar prototypen.

Vi utvärderar och rekommenderar ur AM-perspektiv.

Funderar du på att investera i en 3D skrivare?

Ett förutsättningslöst samtal kan ge er ovärderlig information. Vi ger utförliga råd och förklaringar kring relevanta tekniker för ert ändamål. Vi hjälper även till att ta fram specifikationer, offertunderlag samt underlag för offentliga upphandlingar.

Vad vi producerat

Här nedan ser ni exempel på vad som är möjligt att göra.

Har du frågor eller funderingar?
Kontakta oss!

2 + 3 =

Vill ni istället skicka ett mail till oss, skicka till info@3dcenter.se.