SLS är den mest spridda tekniken inom additiv tillverkning i världen idag. SLS har varit mycket viktigt för utvecklingen av AT och har tagit området framåt under de senaste 25 åren. Men är det dags att tänka om nu?

Innan SLS gjorde sitt intåg dög utskrifterna knappt ens som prototyper. Med SLS fick vi starkare och användbara utskrifter. Det finns många fördelar med SLS. Idag är det ett starkt alternativ om man har krav på att skriva ut vita produkter. Eftersom tekniken är så etablerad finns det en uppsjö material med stor variation och goda egenskaper med lång hållbarhet. SLS har varit det självklara valet helt enkelt.

Historiskt användes SLS i princip uteslutande till prototyptillverkning. Idag utgör ca 50% av utskrifterna slutprodukter. SLS har varit ett bra val vid en lång rad tillämpningar med undantag av exempelvis produkter som behöver vara vattentäta. Men en porositet på 10 % blir det nästintill omöjligt att skriva ut tunnväggiga produkter med som skall hålla vätska.

Trots utmaningar som dyra material och en låg återvinningsgrad är tekniken fortfarande vida spridd. Det är ett känt faktum att man bara kan återvinna ca 50% av materialet vid användning av SLS-tekniken. Materialspill har ju stor påverkan på både ekonomi och hållbarhet. Det blir snabbt flera ton plastavfall för de som har stor utskriftsvolymer.

3D-skrivare är en utpräglad teknikbransch. Inom alla teknikbranscher sker det då och då stora innovationshopp. Tekniker som var högst relevanta ena dagen blir rejält akterseglade när någon lanserar en helt ny generation produkter. Just nu är vi inne i ett paradigmskifte. Multi Jet Fusion (MJF) ställer hela branschen på ända. Där SLS förut varit det självklara valet finns det nu ett mycket intressant alternativ.

Den som idag använder SLS skall fortsätta med det så länge kalkylen håller för de äldre avskrivna maskinerna. Men vi rekommenderar inte nyinvesteringar i SLS. Om maskinerna är viktiga för konkurrenskraften skall man definitivt utvärdera MJF som nästa steg. Med MJF får man en rad fördelar såsom; lägre materialkostnad, marginellt  materialspilll, upp till 10 gånger snabbare utskrifter och en ekonomi som gör att 3D-utskrifter kan bli billigare än formsprutning på serier upp till 110 000 produkter.

Det är inte riktigt dags att slänga ut SLS men en satsning i den riktningen är mycket svårt att motivera idag.