Två intensiva men lärorika dagar om Additiv tillverkning

Tillsammans med IUC, Kalmar län har vi just genomfört en tvådagars utbildning kring additiv tillverkning. Första dagen ägnades åt grundläggande information kring de vanligaste teknikerna som används inom AM samt praktiskt genomförande hur processen ser ut från fil till färdig produkt med en HP Multi Jet Fusion.

Utbildning_3DC-IUC

Under den andra kursdagen gick vi igenom hur branschen ser ut idag följt av konkreta exempel på produkter och komponenter som med stor fördel produceras med AM idag.

Vi gästades även av Per Nobring från R.A.P.S som höll en inspirerande föreläsning om design för AM där han bland annat gick igenom vad som är viktigt att tänka på för att dra de största fördelarna med additiv tillverkning.

Utbildning_3DC-IUC